Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БИОМЕД 80" ЕООД
Населено място:гр. Враца
Седалище:гр.Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 20, вх. "Д", ет. 3, ап. 101
Адрес за кореспонденция:гр.Враца, ул. "Софроний Врачански" № 21
Телефон:0877/821799
Факс:
E-mail:ksemkovska@gmail.com
Представляващ:Кристина Бориславова Семковска
Удостоверение:274 / 14.03.2013
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца ул. "Софроний Врачански" № 21 0882 900 239 Кристина Семковска НЕ 14.03.2013 26.01.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21 064/807170 Д-р борислав Наков 14.03.2013
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца ул. "Софроний Врачански" № 21 0882 900 239 Кристина Семковска Кристина Семковска 14.03.2013 26.01.2018