Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АЛФА-РЕХА-МЕДИКО-БГ" ЕООД
Населено място:гр. Горна Оряховица
Седалище:гр.Горна Оряховица ул."Панайот Цвикев" №80
Адрес за кореспонденция:гр.Горна Оряховица ул."Панайот Цвикев" №80
Телефон:0618 / 2 07 65 моб 0878969680
Факс:0618 / 2 07 65
E-mail:arm_bg@abv.bg
Представляващ:Иван Георгиев, Упълномощено лице - Тодорка Павлова Йорданова
Удостоверение:280 / 18.05.2013
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Горна Оряховица Магазин за медицински и ортопедични стоки гр. Г. Оряховица ул.Панайот Цвикев" № 80 0618/2 07 65; 0878969680 Иван Георгиев- управител, Цонка Стойчева Райкова- продавач консултант, Йорданка Стефанова Георгиева, Снежанка Иванова Димитрова до 11.07.2016г., Анелия Николаева Иванова-магазинер до 01.06.2016г. НЕ 21.04.2015 18.09.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Горна Оряховица ул. Панайот Цвикев" № 80 ет.1 0618/29696; 0878969680 Иван Георгиев- управител и отговорник на базата 18.05.2013