Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЗДРАВЕ 22" ЕООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:гр. Плевен, ж.к. "Сторгозия" № 43, вх. Б, ет. 1, ап. 3
Адрес за кореспонденция:гр. Плевен, ж.к. "Сторгозия" № 43, вх. Б, ет. 1, ап. 3
Телефон:0879/173320
Факс:
E-mail:m_stefanova@mail.bg
Представляващ:Венцислав Борисов Стефанов
Удостоверение:281 / 18.05.2013
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Гренадерска" № 77 0879/173320, 0896/359336 Венцислав Стефанов НЕ 18.05.2013 29.11.2013
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21 064/807170 Д-р борислав Наков 18.05.2013
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Гренадерска" № 77 0879/173320, 0896/359336 Мария Стефанова, Венцислав Стефанов Мария Стефанова 18.05.2013 29.11.2013