Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СИГМА - МИ" ООД
Населено място:гр. Сливен
Седалище:Сливен, ул.Попска № 34
Адрес за кореспонденция:
Телефон:044633590;
Факс:044633590
E-mail:
Представляващ:Стефан Драганов
Удостоверение:004-I / 09.05.2011
Статус: Регистриран
В сила от:03.02.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Котел ул. Раковска № 35 - Център за обслужване на хора с увреждания и слухопротезен център 0878 955 662 Стефан Драганов, Йорданка Стоянова /отговорник офис/ НЕ 09.05.2011 18.05.2013
гр. Котел ул. "Проф. Павлов" № 9 878 955 662 Стефан Драганов НЕ 09.05.2011 14.08.2015
гр. Котел ул. "Раковска" № 49 0878/ 955 662 Стефан Драганов НЕ 14.08.2015 06.12.2018 06.08.2015
гр. Нова Загора ул. Диньо Нойков № 35 - Център за обслужване на хора с увреждания и слухопротезен център 0457/63389 Стефан Драганов, Василка Славова /отговорник офис/, Кунка Георгиева НЕ 09.05.2011
гр. Сливен ул. Попска № 6 - Център за обслужване на хора с увреждания и слухопротезен център 044633590 Стефан Драганов, Елена Драганова, Диана Генова, Мария Костова НЕ 09.05.2011
гр. Твърдица ул. Цар Борис І № 23 - Център за обслужване на хора с увреждания и слухопротезен център 878720404 Стефан Драганов, Мариела Азманова /отговорник офис/ НЕ 09.05.2011 01.02.2012
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен Ул.Попска 6 044633590 инж. Стефан Драганов инж. Стефан Драганов 09.05.2011
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Котел ул. Раковска 35 /приемен ден вторник от 10 до 14 часа/ 0878/955662 Стефан Драганов, Йорданка Стоянова /отговорник офис/ Стефан Драганов, Христо Драганов 09.05.2011 18.05.2013
гр. Котел ул. "Проф. Павлов" № 9 0878/955662 Стефан Драганов, Йорданка Стоянова /отговорник офис/ Стефан Драганов, Христо Драганов 09.05.2011 14.08.2015 14.08.2015
гр. Котел ул. "Раковска" № 49 0878/ 955 662 Стефан Христов Драганов; Йорданка Стоянова Станчева Стефан Христов Драганов; Христо Стефанов Драганов 14.08.2015 06.12.2018 06.12.2018
гр. Нова Загора ул. "Диньо Нойков" 35 /приемен ден четвъртък от 14 до 16 часа/ 045763389 Василка Славова /отговорник офис/, Стефан Драганов, Кунка Георгиева Стефан Драганов, Христо Драганов, Василка Славова 09.05.2011
гр. Сливен ул. Попска 6 044633590 Стефан Драганов, Елена Драганова, Диана Генова, Мария Костова Стефан Драганов, Христо Драганов 09.05.2011
гр. Твърдица ул. Цар Борис I № 23 0878/720404 Мариела Азманова /отговорник офис/, Стефан Драганов Стефан Драганов, Христо Драганов 09.05.2011 01.02.2012