Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АУДИОФИЛ" ЕООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:ул. "Плиска" № 124, вх. 1, ет. 16, ап. 64
Адрес за кореспонденция:ул. "Асен Златаров" № 30
Телефон:082/593388
Факс:
E-mail:dnik6@abv.bg
Представляващ:Диана Атанасова Николова
Удостоверение:306 / 10.01.2014
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Асен Златаров" № 30 082/593388 Диана Николова, Асен Аврамов, Светослава Иванова, Румен Петров НЕ 10.01.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов Румен Петров 10.01.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Асен Златаров" № 30 082/593388 Диана Николова, Асен Аврамов, Светослава Иванова, Румен Петров Диана Николова, Асен Аврамов, Светослава Иванова, Румен Петров 10.01.2014