Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЕЛЛИМЕД" ЕООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ул. "Св.Кирил и Методий" No 19
Адрес за кореспонденция:5800, гр. Плевен, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 19
Телефон:064/82 33 59; 0885 091 600
Факс:
E-mail:ellimed@abv.bg
Представляващ:СИМОНА ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА
Удостоверение:326 / 03.07.2014
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ботевград бул."България" №6 0879 197 023 Ваня Кръстева Банчева НЕ 15.07.2016 15.07.2016
гр. Плевен ул.Св.Св.Кирил и Методий № 19 064 / 823359; 0885091600 Красимира Павлова Тодорова, Симона Павлинова Крачунова, Силвия Красимирова Тодорова, Ина Илиѝчева Василева-до 26.12.2018г., Марио Красимиров Михайлов - 26.12.2018г. НЕ 03.07.2014 15.03.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул.Св.Св.Кирил и Методий № 19 064 / 823359; 0885091600 Симона Павлинова Крачунова, Марио Красимиров Михайлов Симона Павлинова Крачунова 03.07.2014 31.05.2017 31.05.2017
гр. Плевен ул."Вит" №3 0225 091 600 Красимира Павлова Тодорова, Симона Павлинова Крачунова, Марио Красимиров Михайлов - 26.12.2018г., Петя Александрова Павликянова - 26.12.2018г. Симона Павлинова Крачунова, Ивайло Димитров Иванов - 26.12.2018г., Севил Роженов Хаджиев 31.05.2017 15.03.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул.Св.Св.Кирил и Методий № 19 064 / 823359; 0885091600 Симона Павлинова Крачунова, Силвия Красимирова Тодорова, Ина Илийчева Василева - 26.12.2018г., Марио Красимиров Михайлов - 26.12.2018г. Симона Павлинова Крачунова 03.07.2014 26.01.2018