Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АУДИО ХЕЛП РУСЕ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Опълченска" № 17
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, ул."Опълченска" № 17
Телефон:0895/541615
Факс:
E-mail:office@audiohelp.bg
Представляващ:Диана Атанасова Николова
Удостоверение:343 / 15.10.2014
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Асен Златаров" № 30 082 593388 Диана Атанасова Николова НЕ 15.10.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Асен Златаров" № 30 082 593388 Румен Тодоров Петров Румен Тодоров Петров 15.10.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Асен Златаров" № 30 082 593388 Диана Атанасова Николова Диана Атанасова Николова, Светослава Илкова Иванова, Румен Тодоров Петров, Асен Филипов Аврамов 15.10.2014