Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ЗДРАВЕ-ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ"
Населено място:гр. Червен бряг
Седалище:гр. Червен бряг, ул. "Плиска" № 9
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0879/173320
Факс:
E-mail:ventsislav.stefanov@abv.bg
Представляващ:Венцислав Борисов Стефанов
Удостоверение:367 / 21.05.2015
Статус: Регистриран
В сила от:21.05.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен гр.Плевен, ул."Гренадирска" 77 0648801-330, 0879 17 33 20 Венцислав Стефанов НЕ 21.05.2015 21.05.2015
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен гр.Плевен, ул."Св.Св. Кирил и Методий" 21 064/807-170 д-р Борислав Наков 21.05.2015 21.05.2015
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен гр.Плевен, ул."Гренадирска"77 064/801-330, 0879 17 33 20 Венцислав Стефанов Мария Стефанова 21.05.2015 21.05.2015