Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОРТОМЕДИКО"ЕООД
Населено място:гр. Шумен
Седалище:ул."Одрин" №9бл.2, вх.2, ап.23
Адрес за кореспонденция:ул."Одрин" №9бл.2, вх.2, ап.23
Телефон:0892 72 82 85
Факс:
E-mail:ortomediko@abv.bg
Представляващ:Регина Станчева Борисова
Удостоверение:379 / 17.07.2015
Статус: Регистриран
В сила от:17.07.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Кирил и Методий" №92 0892 70 82 85 Регина Станчева Борисова НЕ 17.07.2015 17.07.2015
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св.Кирил и Методий"21 064 807 170 Борислав Здравков Наков Ивайло Бориславов Христов 17.07.2015 17.07.2015
гр. Пловдив ул."Драва" №1 032 96 84 73 Иван Владимиров Касабов Светозар Йоцов, Камен Станчовски 17.07.2015 17.07.2015
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Кирил и Методий" №92 0892 70 82 85 Регина Станчева Борисова Регина Станчева Борисова 17.07.2015 17.07.2015