Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МАРИ МЕД" ЕООД
Населено място:гр. Перник
Седалище:жк."Христо Смирненски", бл.20, ет.1, офис 3
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 088 140
Факс:
E-mail:
Представляващ:Мария Кирилова Стоименова
Удостоверение:409 / 21.12.2015
Статус: Регистриран
В сила от:21.12.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Перник жк."Христо Смирненски", бл.20, офис 4-5 0888 088 140 Мария Кирилова Стоименова НЕ 21.12.2015 21.12.2015
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Княгиня Мария Луиза" №145 0877 270 932 Габриела Амбова Габриела Амбова 21.12.2015 24.04.2017 24.04.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Свети Иван Рилски" №26 02 953 34 14 Стоян Миланов Стоян Миланов 21.12.2015 24.04.2017 24.04.2017
гр. София ул."Хайдушка гора"№8-12 0882 050 010 Пламен Пенчев Ирина Цветкова 21.12.2015 20.11.2019 21.12.2015