Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДЖЕНДОФ-2002" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул."Търговска" №62, вх.В, ет.8, ап.20
Адрес за кореспонденция:ул."Искър" №1
Телефон:0888 818 994
Факс:
E-mail:djendof@abv.bg
Представляващ:Росица Николова Джендова
Удостоверение:414 / 28.01.2016
Статус: Регистриран
В сила от:27.01.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Елхово ул."Жельо Петков" №6 0888 818 994 Росица Николова Джендова НЕ 27.01.2016 16.06.2017 16.06.2017
гр. Елхово ул."Търговска" №3 0888 818 994 Росица Николова Джендова НЕ 16.06.2017 16.06.2017
гр. Тополовград ул."България" №47 0888 818 994 Росица Николова Джендова НЕ 16.06.2017 16.06.2017
гр. Ямбол ул."Искър" №1 0888 818 994 Росица Николова Джендова, Тиньо Николов Джендов до 19.12.2017г. НЕ 27.01.2016 19.12.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Гео Милев" 7 д-р Емил Кючюуков 29.05.2019 29.05.2019
гр. Пловдив ул."Кукленско шосе" №12 032 69 87 13 инж. Георги Лесов инж. Георги Лесов 27.01.2016 13.03.2017 13.03.2017
гр. Пловдив "Джоли - С"ООД, ул."Полковник Сава Муткуров"37 032 957 626 Светослав Танев Танев 14.06.2016 24.04.2017 24.04.2017
гр. Пловдив ул."Драва" №1 032 968 473 Иван Владимиров Касабов Светозар Григоров Йоцов 27.01.2016 29.05.2019 29.05.2019
гр. Русе проф."Асен Златаров" №30 082 593 388 Светослава Иванова Румен Петров, Йордан Иванов 24.01.2017 24.01.2017
гр. София ул."Хубавка"1, "Санитас България" ЕООД 0888 88 058 93 д-р Емил Кючюуков 22.08.2016 29.05.2019 29.05.2019
гр. София жк. "Младост "1 бл.28Б 02 971 20 61 Христо Христов Христо Христов 27.01.2016 27.01.2016
гр. София ул."Подуево" №11Б 0800 12 350 - безплатен телефон за цялата страна, 02 958 81 10, 02 958 27 45 Добромир Колев Петков Добромир Колев Петков, инж.Илиян Ангелов Илиев 31.05.2017 31.05.2017
с. Марково ул."Панорамна" №26 0887 84 12 79 Нако Стоянов Начев Нако Стоянов Начев 19.12.2017 19.12.2017
с. Рогош ул."Димитър Благоев" 0877 88 01 81 Илиян Илиев Илиян Илиев 27.01.2016 27.01.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Елхово ул."Жельо Петков" №6 0888 818 995 Росица Николова Джендова Росица Николова Джендова 27.01.2016 16.06.2017 16.06.2017
гр. Елхово ул."Търговска" №3 0888818994 Росица Николова Джендова Росица Николова Джендова 16.06.2017 16.06.2017
гр. Тополовград ул."България" №47 0888818994 Росица Николова Джендова Росица Николова Джендова 16.06.2017 16.06.2017
гр. Ямбол ул."Искър" 1 0888 818 994 Росица Николова Джендова Росица Николова Джендова 27.01.2016 27.01.2016