Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОРТТОН"ЕООД
Населено място:гр. Бургас
Седалище:жк."Славейков" бл.55, вх.23, ет. 8, ап.23
Адрес за кореспонденция:жк."Славейков" бл.55, вх.23, ет. 8, ап.23
Телефон:0888 90 25 26
Факс:
E-mail:kimrianov@abv.bg
Представляващ:Станислав Петров Кимрянов
Удостоверение:432 / 31.05.2016
Статус: Регистриран
В сила от:30.05.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас бул."Стефан Стамболов" 73, МБАЛ "Бургас" 056 83 03 93, 0888 902 526 Станислав Петров Кимрянов НЕ 30.05.2016 30.05.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас бул."Стефан Стамболов"73, МБАЛ "Бургас" 056 83 03 93, 0888 90 25 26 Станислав Петров Кимрянов Станислав Петров Кимрянов 30.05.2016 30.05.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас бул."Стефан Стамболов"73 - МБАЛ"Бургас" 056 83 03 93, 0888 90 25 26 Станислав Петров Кимрянов Станислав Петров Кимрянов 30.05.2016 30.05.2016