Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЖИВОТ 2016" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул."Братя Бъкстон" 35, вх.Б, ет.4, ап.16
Адрес за кореспонденция:ул."Илинден" 21
Телефон:0876664100
Факс:
E-mail:info@sivill.eu
Представляващ:Пламен Вълчев Петров
Удостоверение:446-I / 02.08.2018
Статус: Регистриран
В сила от:02.08.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул." Илинден" 21 890522405 Силвия Атанасова Петрова НЕ 28.07.2016 28.07.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий "21 64807170, 887864011 Борислав Наков Борислав Наков, Ивайло Христов, Георги Петров 28.07.2016 28.07.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул.Оборище №37 877107015 Д-р Светлана Попова, Петранка Апостолова 28.07.2016 28.07.2016