Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДИ ДЖИ МЕДИКА" ООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ж.к. "Сторгозия", бл.96, вх. Д, ет. 8, ап. 23
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0876 900045
Факс:
E-mail:dgmedicaood@gmail.com
Представляващ:Десислав Михайлов Димитров
Удостоверение:447-I / 02.06.2020
Статус: Регистриран
В сила от:02.06.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен пл. "Иван Миндиликов" 8, ет. 1, маг. 17 0889095418 Димитрина Михайлова Димитрова, (Габриела Петкова Замфирова до 02.06.20г.) НЕ 28.07.2016 28.07.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен пл. "Иван Миндиликов" 8, ет. 1, маг. 17 0889095418 Габриела Петкова Замфирова Габриела Петкова Замфирова 28.07.2016 20.11.2019 28.07.2016
гр. София р-н Кремиковци, ЗСК Кремиковци, ул. Евтим Евтимов 0882 977210 Николай Генчев 20.11.2019 20.11.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен пл. "Иван Миндиликов" 8, ет. 1, маг. 17 0889095418 Габриела Петкова Замфирова Габриела Петкова Замфирова 28.07.2016 28.07.2016