Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АКУМУЛАТОРИ БГ" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:р-н Оборище, ул."Г.С. Раковски"№70
Адрес за кореспонденция:ул."Найден Геров" №6, ет.4, офис 7
Телефон:0889 30 41 27
Факс:
E-mail:
Представляващ:Владимир Янков Джаров
Удостоверение:457 / 15.09.2016
Статус: Регистриран
В сила от:15.09.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Сливница" №277 02 832 53 49 Владимир Янков Джаров НЕ 15.09.2016 15.09.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул." Сливница" №277 02 832 53 49 Владимир Янков Джаров Владимир Янков Джаров 15.09.2016 15.09.2016