Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СИМЕД 76" ЕООД
Населено място:гр. Асеновград
Седалище:ул."Цар Иван Асен II" №74
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899 95 10 35
Факс:
E-mail:simeon.simed@gmail.com
Представляващ:Симеон Димитров Симеонов
Удостоверение:459 / 29.09.2016
Статус: Регистриран
В сила от:29.09.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 74 899 951 035 Гергана Атанасова Перчемлиева НЕ 29.09.2016 09.07.2020 09.07.2020
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II" 52 0899 951035 Гергана Перчемлиева НЕ 09.07.2020 09.07.2020
гр. Павел баня ул. "Люляк" № 3 877 790 109 Георги Иванов Иванов НЕ 29.09.2016 09.02.2017 09.02.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Асеновград ж.к. "Изток", бл. 1, гаражна клетка 899 697 248 Симеон Димитров Симеонов Симеон Димитров Симеонов 29.09.2016 24.04.2017 24.04.2017
гр. Асеновград жк."Долни воден", ул.Христо Атанасов" №40 0899 697 248 Симеон Димитров Симеонов Симеон Димитров Симеонов 24.04.2017 24.04.2017
гр. София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 145 0876 894 277; 0877 270 932 Виктор Сашов Атанасов; Габриела Амбова Виктор Сашов Атанасов; Габриела Амбова 29.09.2016 24.04.2017 24.04.2017
гр. София ул."Иван Рилски" №26 02 9533414 Валентин Емилов Николов(Стоян Йончев Миланов до 28.02.19г.) Ивайло Илиев Илиев(Стоян Йончев Миланов до 28.02.19г.) 24.04.2017 28.02.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 74 899 951 035 Гергана Атанасова Перчемлиева Гергана Атанасова Перчемлиева 29.09.2016 09.07.2020 09.07.2020
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 52 0899 951 035 Гергана Атанасова Перчемлиева Гергана Атанасова Перчемлиева 09.07.2020 09.07.2020