Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОРТОФЕМИЛИ" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:район "Изгрев", ул."131 - ва" №5, ет.4, ап.10
Адрес за кореспонденция:гр.Плевен, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №21
Телефон:064 80 71 70
Факс:
E-mail:bornakov@abv.bg
Представляващ:Борислав Здравков Наков
Удостоверение:460 / 29.09.2016
Статус: Регистриран
В сила от:29.09.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен бул."Георги Кочев" №39, бл."Росица", ет.1 0879 05 20 98 Борислав Наков, Даниела Стефанова, Симеон Методиев НЕ 29.09.2016 29.09.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св.Кирил и методий" №21 064 80 71 70 Борислав Наков Десислав Йонков 29.09.2016 29.09.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен бул."Георги Кочев" №39, бл."Росица", ет.1 0879 05 20 98, 0879 80 90 02 Борислав Наков, Даниела Стефанова, Симеон Методиев Борислав Наков, Даниела Стефанова, Симеон Методиев 29.09.2016 29.09.2016