Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДИНАМЕД ПЛЮС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, район Сердика, ул. Враня 32
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/9549264
Факс:
E-mail:
Представляващ:Мартин Стефанов Дамянов
Удостоверение:053-I / 07.12.2015
Статус: Регистриран
В сила от:07.12.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул. Тотлебен № 31 02/9549264 Мартин Стефанов Дамянов НЕ 11.10.2007 15.04.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул. Тотлебен № 31 02/9549264, 0882/403854 Мартин Стефанов Дамянов Мартин Стефанов Дамянов 11.10.2007 15.04.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул. Тотлебен № 31 9549264 Мартин Стефанов Дамянов Мартин Стефанов Дамянов 11.10.2007 15.04.2014