Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"УНИСЕЙЛС" ЕООД
Населено място:с. Приселци
Седалище:ул."Мануш Войвода" №7
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0886 83 84 88
Факс:
E-mail:invamed8000@gmail.com
Представляващ:Мирослав Антонов Марков
Удостоверение:477 / 04.01.2017
Статус: Регистриран
В сила от:04.01.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Васил Априлов" №63 0888 700 158, 0886 838 488, 0886 608 861 Мирослав Антонов Марков, Михаела Янева Желева, Соня Руменова Йорданова НЕ 04.01.2017 04.01.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Васил Априлов" №63 054 800 784 Мирослав Антонов Марков инж. Георги Георгиев 04.01.2017 04.01.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Васил Априлов" №63 0888 700 158, 0886 838 488, 0886 608 861 Мирослав Антонов Марков Мирослав Антонов Марков, Михаела Янева Желева, Соня Руменова Йорданова 04.01.2017 04.01.2017