Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МедиКомфорт Плюс" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул."Охрид" №26
Адрес за кореспонденция:ул."Охрид" №26
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Тодоров Славов
Удостоверение:489 / 24.04.2017
Статус: Регистриран
В сила от:24.04.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол "МедиКомфорт Плюс"ЕООД 046 66 19 18, 0885 370 179 Георги Тодоров Славов НЕ 24.04.2017 24.04.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол "МедиКомфорт Плюс"ЕООД 046 66 19 18, 0885 370 179 Георги Тодоров Славов Георги Тодоров Славов 24.04.2017 24.04.2017