Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ВИ ХЕЛП" ЕООД
Населено място:гр. Казанлък
Седалище:ул."Генерал Столетов" №5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0896 70 19 26
Факс:
E-mail:vladislav_sadov@abv.bg
Представляващ:Владислав Велинов Садов
Удостоверение:497-I / 10.01.2020
Статус: Регистриран
В сила от:10.05.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Казанлък ул."Христо Ботев" №61 0896 70 19 26 Владислав Велинов Садов НЕ 10.05.2017 10.05.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул."Асен Златаров" 30 0898 427 225 Диана Атанасова Николова Диана Атанасова Николова; Румен Тодоров Петров - от 11.09.2017 г. 11.09.2017 11.09.2017
с. Рогош ул."Васил Левски" №74 0886 181 088 Илиян Иванов Илиев Илиян Иванов Илиев 10.05.2017 10.05.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Казанлък ул."Христо Ботев" №61 0896 70 19 26 Владислав Велинов Садов Владислав Велинов Садов 10.05.2017 10.05.2017