Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СПЕЦСТАР" ООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:жк."Георги Бенковски" №19, вх.А, ет.2, ап.6
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887 525 123
Факс:
E-mail:martinmarkov30@gmail.com
Представляващ:Люся Данчева Георгиева
Удостоверение:504 / 19.06.2017
Статус: Регистриран
В сила от:19.06.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул."Раковски" бл.41, ет.1, ап.3 0887 525 123 Люся Данчева Георгиева, Недялка Христова Кукучева до 13.11.18 г. НЕ 19.06.2017 13.10.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Опълченска" №100 0882 977 210 Мартин Марков Георгиев 19.06.2017 06.12.2019 19.06.2017
гр. София кв. Кремиковци, ЗСК Кремиковци, ул. "Евтим Евтимов" 0882 977210 Николай Яворов Генчев Николай Яворов Генчев 06.12.2019 06.12.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул."Раковски" бл.41, ет.1, ап.3 0887 525 123 Люся Данчева Георгиева, Кукучева до 13.11.18 г. Люся Данчева Георгиева, Кукучева до 13.11.18 г. 19.06.2017 13.10.2017