Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БЕЛАДОННА ПЛЮС" ООД
Населено място:гр. Враца
Седалище:жк."Сениче", УПИ II, квартал 158
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0878 113 805
Факс:
E-mail:drogeria_beladona@abv.bg
Представляващ:Анимир Павлов Цветков
Удостоверение:506 / 19.06.2017
Статус: Регистриран
В сила от:19.06.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца жк."Сениче", УПИ II, квартал 158 0878 113 805, 0879 467 726 д-р Анимир Цветков; (Силвия Миткова Николова до 16,07,19) НЕ 15.05.2018 15.05.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св.Кирил и Методий" №21 064 807 170 Д-р Борислав Наков Десислав Йонков 19.06.2017 16.07.2019 16.07.2019
гр. София ул. "Иван Рилски" №26 02 9533414 Валентина Николова Ивайло Илиев Илиев 28.05.2019 28.05.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца жк."Сениче", УПИ II, квартал 158 0878 113 805, 0879 467 726 д-р Анимир Цветков, Милена Мариянова Георгиева, Венета Мл.Дечева,(Александра Христова, Ивалина Петрова,Силвия Миткова Николова до 16,07,19) д-р Анимир Цветков 19.06.2017 16.07.2019