Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИНА 17" ООД
Населено място:гр. Враца
Седалище:жк."Сениче", упи II, квартал 158
Адрес за кореспонденция:гр.Ловеч, ул."Д-р Съйко Съев" №40
Телефон:0896 75 50 71
Факс:
E-mail:valia_ilonka@abv.bg
Представляващ:Валя Тошкова Петрова
Удостоверение:515 / 19.07.2017
Статус: Регистриран
В сила от:19.07.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ловеч ул."Д-р Съйко Съев" №40 0888 478 978 Валя тошкова Петрова, Десислава Генова Цонева, Мария Тодорова Хаджиева до 26.09.2017г. НЕ 19.07.2017 26.09.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 064 807 170 Д-р Борислав Здравков Наков 19.07.2017 19.07.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ловеч ул."Д-р Съйко Съев" №40 0888 478 978 Валя тошкова Петрова Валя тошкова Петрова, Десислава Генова Цонева, Мария Тодорова Хаджиева до 26.09.2017г. 19.07.2017 26.09.2017