Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДАРМЕДТРЕЙД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул. "Петко Каравелов" № 4
Адрес за кореспонденция:ул. "Петко Каравелов" № 4
Телефон:0888/388820
Факс:
E-mail:nasko_tod@abv.bg
Представляващ:Атанас Тодоров Даракчиев
Удостоверение:522 / 11.09.2017
Статус: Регистриран
В сила от:11.09.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" № 29 0888/388820 Добринка Тодорова; Атанас Даракчиев НЕ 11.09.2017 11.09.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 21 064/807170 Борислав Наков Десислав Йонков 11.09.2017 11.09.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" № 29 0888/388820 Добринка Тодорова; Атанас Даракчиев Атанас Даракчиев 11.09.2017 11.09.2017