Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"НОВАМЕД ХИЪРИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул. "131-ва" № 5, ет. 4, ап. 10
Адрес за кореспонденция:ул. "131-ва" № 5, ет. 4, ап. 10
Телефон:0879/052098
Факс:
E-mail:bornakov@abv.bg
Представляващ:Борислав Здравков Наков
Удостоверение:525 / 11.09.2017
Статус: Регистриран
В сила от:11.09.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен бул. "Георги Кочев" № 39, бл. "Росица", ет. 1 0879/052098 Борислав Наков; Даниела Стефанова; Симеон Методиев НЕ 11.09.2017 11.09.2017
гр. София бул."Ген. Тотлебен" №31 0882 050 010 Пламен Тошков Пенчев НЕ 02.08.2018 02.08.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 21 064/807170 Борислав Наков Десислав Йонков 11.09.2017 11.09.2017
гр. София ул. "Дамян Груев" № 10-12 0879/052078 Стоян Миланов Стоян Миланов 11.09.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен бул. "Георги Кочев" № 39, бл. "Росица", ет. 1 0879/052098 Борислав Наков; Даниела Стефанова; Симеон Методиев Борислав Наков; Даниела Стефанова; Симеон Методиев 11.09.2017 11.09.2017
гр. София ул."Дамян Груев" №10-12 0897 808 903 Ирина Станчева Цветкова Ирина Станчева Цветкова, Стоян Йончев Миланов 02.08.2018 02.08.2018