Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКА 2017"ЕООД
Населено място:гр. Сливен
Седалище:ул."Лазар Маджаров"№2
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 710 310
Факс:
E-mail:ds_dineva@abv.bg
Представляващ:Диана Стоилова Динева
Удостоверение:530 / 13.10.2017
Статус: Регистриран
В сила от:13.10.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен бул."Хаджи Димитър" №37Б 3, Център за хора с увреждания 0888 710 310 Диана Стоилова Динева НЕ 13.10.2017 13.10.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул."Попска" №1 044 63 71 77 Стефан Таушанов Стефан Таушанов 13.10.2017 13.10.2017