Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ХЕЛП ОРТОМЕДИКЪЛ" ЕООД
Населено място:гр. Враца
Седалище:бул."Демокрация" №7, вх.А, ап.15
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0898 496 860
Факс:
E-mail:
Представляващ:Кузман Ангелов Кузманов
Удостоверение:538-I / 27.07.2018
Статус: Регистриран
В сила от:27.07.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца ул."2-ри Юни" между №99 и №101 0898 496878 Кузман Ангелов Кузманов НЕ 19.12.2017 01.03.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Опълченска" №100 0882 977 210 Мартин Георгиев Марков Мартин Георгиев Марков 19.12.2017 20.11.2019 19.12.2017
гр. София ул."Свети Иван Рилски" №26 02 953 34 14 Валентина Емилова Николова Ивайло Илиев Илиев 19.12.2017 19.12.2017
гр. София р-н Кремиковци, ЗСК Кремиковци, ул. Евтим Евтимов 0882 977210 Николай Генчев Николай Генчев 20.11.2019 20.11.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца ул."2-ри Юни" №99, бл.9 0882 451 055 Цецка Иванова Георгиева Цецка Иванова Георгиева 19.12.2017 19.12.2017