Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"В. Л. МЕДИКЪЛ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:жк."Факултета", ул.Лвов" №12
Адрес за кореспонденция:гр.София, бул."Мария Луиза" №99
Телефон:0888 420 955
Факс:
E-mail:a.durmishev@avia-care.com
Представляващ:Валери Петров Илиев
Удостоверение:540 / 26.01.2018
Статус: Регистриран
В сила от:26.01.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София гр.София, бул."Мария Луиза" №99 0877 270 932 Андрей Борисов Дурмишев НЕ 26.01.2018 26.01.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София гр.София, бул."Мария Луиза" №99 0877 270 932 Андрей Борисов Дурмишев Андрей Борисов Дурмишев 26.01.2018 26.01.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София гр.София, бул."Мария Луиза" №99 0877 270 932 Андрей Борисов Дурмишев Андрей Борисов Дурмишев 26.01.2018 16.07.2019 16.07.2019
гр. Хасково ул. "Симеон Стоянов" 3, комплекс "Ривърс хаус", магазин 14 0892 001315 Петя Ст. Делчева Петя Ст. Делчева 16.07.2019 16.07.2019