Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"САНИТАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:Бул." Цар Освободител" №25, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 943 38 38
Факс:02 944 16 50
E-mail:dr_kyuchukov@abv.bg
Представляващ:Д-р Емил Ангелов Кючуков
Удостоверение:544 / 26.01.2018
Статус: Регистриран
В сила от:26.01.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул." Гео Милев" №7 064 80 17 06 Кети Данчева Кръстева НЕ 26.01.2018 26.01.2018
гр. Русе ул."Олимпи Панов" №8 0895 481 004 Шенай Файдинова Неджибова НЕ 26.01.2018 26.01.2018
гр. София Бул." Цар Освободител" №25, ап.1 02 943 38 38 Христина Костадинова Генкова НЕ 26.01.2018 26.01.2018
гр. София бул."Данаил Николаев" №26, кт.1 0895 516 632 Евгени Иванов Шумков НЕ 26.01.2018 26.01.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул." Гео Милев" №7 064 801 706 Д-р Емил Ангелов Кючуков инж. Иво Стефанов Вълчановски 26.01.2018 26.01.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул." Гео Милев" №7 064 80 17 06 Д-р Емил Ангелов Кючуков Кети Данчева Кръстева 26.01.2018 26.01.2018
гр. Русе ул."Олимпи Панов" №8 0895 481 004 Д-р Емил Ангелов Кючуков Шенай Файдинова Неджибова 26.01.2018 26.01.2018
гр. София Бул." Цар Освободител" №25, ап.1 02 943 38 38 Д-р Емил Ангелов Кючуков Христина Костадинова Генкова 26.01.2018 26.01.2018
гр. София бул."Данаил Николаев" №26, кт.1 0895 516 632 Д-р Емил Ангелов Кючуков Евгени Иванов Шумков 26.01.2018 26.01.2018