Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДРОГЕРИИ НОВА САУНД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Белград" №8
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0882 900 225
Факс:
E-mail:drogerii_nova_sound@abv.bg
Представляващ:Ненко Василев Василев
Удостоверение:546 / 28.02.2018
Статус: Регистриран
В сила от:28.02.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пазарджик ул."Хан Крум" №6 0888 042 102 Екатерина Иванова Мижоркова НЕ 28.02.2018 13.02.2019 13.02.2019
гр. Пловдив ул."Белград" №8 0882 900 225 Румяна Георгиева Пенева НЕ 28.02.2018 30.01.2019 30.01.2019
гр. Пловдив ул."Княгиня Мария Луиза"38 партер 0882 900228 Цветанка Ковачева, (Румяна Пенева до 29,05,19), Кремена Балабанова НЕ 30.01.2019 29.05.2019
гр. София ул."Балканджи Йово" №13 0882 900 242 Венетка Ангелова цонева(Петър Константинов Бонински, Петя Атанасова Василева до 29,05,19) НЕ 28.02.2018 20.11.2019 29.05.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Белград" №8 0888 594265 Ненко Василев, (Хари Тилев Мишов до 17.06.20г.) Хари Тилев Мишов 10.01.2020 10.01.2020
гр. Русе ул. "Асен Златаров" 30 Асен Филипов Аврамов 17.06.2020 17.06.2020
гр. София ул."Балканджи Йово" №13 0882 900 242 Венетка Ангелова Цонева, (Петър Константинов Бонински до 29.05.19) Венетка Ангелова Цонева, (Петър Константинов Бонински до 29.05.19) 28.02.2018 10.01.2020 29.05.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Княгиня Мария Луиза"38 партер 0897 627374 Веселина Стефанова Николова Веселина Стефанова Николова 17.06.2020 17.06.2020
гр. София ул."Балканджи Йово" №13 0882 900 242 Петър Константинов Бонински Петър Константинов Бонински 28.02.2018 29.05.2019 29.05.2019