Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКЪЛ ПРО 9" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Елба" № 2,ет. 5, ап. 14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0885 911 170
Факс:
E-mail:medikalpro@abv.bg
Представляващ:Митко Иванов Михайлов
Удостоверение:547 / 28.02.2018
Статус: Регистриран
В сила от:28.02.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пазарджик ул. Цар Освободител 41 885 911 170 Даниела Николаева Огнянова НЕ 28.02.2018 28.02.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Опълченска" №100 882977210 Мартин Георгиев Марков Мартин Георгиев Марков 28.02.2018 28.02.2018
гр. София ул."Св. Иван Рилски" 26 02 953 34 14 Валентина Емилова Николова Ивайло Илиев Илиев 28.02.2018 28.02.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пазарджик ул. Цар Освободител 41 885 911 170 Даниела Николаева Огнянова Даниела Николаева Огнянова 28.02.2018 15.05.2018 28.02.2018