Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ВИТАЛ - МЕДИКА" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ж.к.Тракия, бл.23, вх.Б, ет.7, ап.21
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, Ул. "Филип Македонски" № 29
Телефон:0888 388 820
Факс:
E-mail:Nasko_tod@abv.bg
Представляващ:Атанас Тодоров Даракчиев
Удостоверение:548 / 28.02.2018
Статус: Регистриран
В сила от:28.02.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Филип Македонски" №29 0888 388 820 Атанас Тодоров Даракчиев НЕ 28.02.2018 28.02.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св. Кирил и методий" №21 064 807 170 Борислав Здравков Наков Десислав Йонков 28.02.2018 28.02.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Филип Македонски" №29 0888 388 820 Атанас Тодоров Даракчиев Атанас Тодоров Даракчиев 28.02.2018 28.02.2018