Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БУЛМЕДИКА ПВ" ООД
Населено място:гр. Луковит
Седалище:ул."Фурка" №4
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0884 066 372
Факс:
E-mail:mimi_11977@abv.bg
Представляващ:Петър Даков Петров
Удостоверение:549 / 28.02.2018
Статус: Регистриран
В сила от:28.02.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Луковит ул."Възраждане" №56 0884 066 372 Петър Даков Петров НЕ 28.02.2018 28.02.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Гео Милев" № 7 064/801 706 д-р Емил Кючуков инж. Иво Вълчановски 31.08.2018 31.08.2018
гр. София ул."Опълченска" №100 0882 977 210 Мартин Георгиев Марков Мартин Георгиев Марков 28.02.2018 20.11.2019 28.02.2018
гр. София ул."Св. Иван Рилски" 26 02 953 34 14 Валентина Емилова Николова Ивайло Илиев Илиев 28.02.2018 28.02.2018
гр. София р-н Кремиковци, ЗСК Кремиковци, ул. Евтим Евтимов 0882 977210 Николай Я. Генчев 20.11.2019 20.11.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Луковит ул."Възраждане" №56 0884 066 372 Петър Даков Петров Петър Даков Петров 28.02.2018 29.03.2018 29.03.2018
гр. Луковит ул. "Възраждане" № 56 0884/06 63 72; 0885/58 57 89 Петър Петров Петър Петров;Васил Манилов 31.08.2018 26.11.2018 26.11.2018