Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКСАЛ ТРЕЙД" ЕООД
Населено място:гр. Сливен
Седалище:ул. Иван Вазов" № 9, вх. В, ап. 1
Адрес за кореспонденция:ул. Иван Вазов" № 9, вх. В, ап. 1
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Михайлов Ходжев
Удостоверение:567 / 16.05.2018
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Кърджали бул. "Беломорски" № 8 0877 930 501 Валентина Тодорова Иванова НЕ 15.05.2018 15.05.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска" № 1 0896 879 029 Стефан Таушанов Стефан Таушанов 15.05.2018 15.05.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Кърджали бул. "Беломорски" № 8 0877 930 501 Валентина Тодорова Иванова Валентина Тодорова Иванова 15.05.2018 15.05.2018