Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДЕМА" ЕООД
Населено място:гр. Добрич
Седалище:бул. "25-ти Септември" № 28, вх. В, ет. 1, ап. 1
Адрес за кореспонденция:бул. "25-ти Септември" № 28, вх. В, ет. 1, ап. 1
Телефон:0896/65 52 21
Факс:
E-mail:
Представляващ:Емилия Стефанова Цветкова
Удостоверение:577 / 12.07.2018
Статус: Регистриран
В сила от:12.07.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Добрич ул. "Панайот Хитов" № 3 0896/65 52 21 Емилия Цветкова НЕ 12.07.2018 12.07.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Добрич ул."Панаьот Хитов"№3 0896 655220 Емилия Стефанова Цветкова Юлиян Цветков Цветков 06.12.2018 06.12.2018
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе№ 12 032/69 87 13 Георги Лесев Методи Лесев 12.07.2018 12.07.2018