Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ - ИСУЛ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:Район Красно село, ул."Подуево" №11Б
Адрес за кореспонденция:
Телефон:О888 610 270
Факс:
E-mail:emil.bosev@gmail.com
Представляващ:Емил Николаев Босев
Удостоверение:610 / 26.10.2018
Статус: Регистриран
В сила от:26.10.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Данаил Николаев" №26, ет.1, каб.4 0800 12350 (безплатен за цялата страна), 0885 251 780 инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева, Антония Красимирова Султанова, Емил Николаев Босев НЕ 26.10.2018 26.10.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Подуево" №11Б 0800 12350(безплатен за цялата страна), 02 958 81 10, 958 30 32 Добромир Колев Петков Добромир Колев Петков, инж.Илиян Ангелов Илиев 26.10.2018 26.10.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Данаил Николаев" №26, ет.1, каб.4 0800 12350 (безплатен за цялата страна), 0885 251 780 инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева, Антония Красимирова Султанова 26.10.2018 26.10.2018