Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕБОС СЕРВИЗ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:р-н "Красно села" , ул."Подуево" №11Б
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 610 270
Факс:
E-mail:bosev@gmail.com
Представляващ:Емил Николаев Босев
Удостоверение:622 / 26.11.2018
Статус: Регистриран
В сила от:26.11.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Благоевград ж.к."Запад",бл.58,магазин 1 080012350/безплатен телефон от цялата страна/888801898 Радостина Георгиева Костова, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Бургас к-с"Изгрев"бл.118, партер 080012350/безплатен телефон от цялата страна/056/524609 Емил Николаев Босев, Калинка Тодорова Желязкова,( Калин Ст.Митев до 18.09.20г.) НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Варна бул."Република"Мед.комплекс"Младост"ет.2,каб.205,206,207,208 080012350/безплатен телефон от цялата страна/052/555610;0885426802 Ивелин Георгиев Иванов, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Велико Търново ул."Стефан Стамболов"№50 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0884875477 Стефан Ганчев Стефанов, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Видин ж.к."Съединение"бл.9,партер 080012350/безплатен телефон от цялата страна/094/601682;0884955626 Пламен Севастакиев Василев, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Враца ул. " Втори юни " 66, ДКЦ1, кабинет 102 0800 12350 , 0882 611100 Пламен С. Василев НЕ 23.10.2020 23.10.2020
гр. Монтана ул."Панайот Хитов"37 ет.1 080012350/безплатен телефон от цялата страна/094/301740;0882611100 Пламен Севастакиев Василев, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Плевен бул."Христо Ботев"№44 080012350/безплатен телефон от цялата страна/064/842444;0885610652 Владимира Геориева Тодорова, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Пловдив бул."Христо Ботев"№92В 080012350/безплатен телефон от цялата страна/032/655022;0885539770 Елена Николова Митова, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Силистра ул."д-р Анастас Янков" 2 к-т 74 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0885426802 Венета Георгиева Илиева, Емил Николаев Босев, Ивелин Георгиев Иванов НЕ 26.11.2018 03.04.2019
гр. Смолян ул."Хан Аспарух"№2 Б лек.каб.3 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0882658066 Елена Николова Митова, Емил Николаев Босев,Диана А. Касабова НЕ 13.02.2020 13.02.2020
гр. София бул."Данаил Николаев"№26 ет. 1, каб. 4 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0885251780 инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева , Антония Красимирова Султова, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. София ул."Подуево"№11Б 080012350/безплатен телефон от цялата страна/,02/9588110, 02/9582696,02/9583032,0887243973 Нели Колева Дърова, Антония Красимирова Султова, инж.Ралица Ангелова Андровска, Пламен Руменов Милев, инж.Илиян Ангелов Илиев,инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева ,Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Стара Загора ул."Поп Минчо Кънчев"№83 080012350/безплатен телефон от цялата страна/042/650404;0884686609 Таня Динкова Димитрова, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Търговище ул.Любен Каравелов 36 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0882658166 Стефан Ганчев Стефанов, Емил Николаев Босев, Светла Дечева-Христова НЕ 26.11.2018 26.11.2018
гр. Хасково ул."Симеон Стоянов"№3 офис 5 080012350/безплатен телефон от цялата страна/038/651091;0884204815 Галина Димитрова Господинова, Емил Николаев Босев НЕ 26.11.2018 26.11.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Подуево"№11Б 080012350/безплатен телефон от цялата страна/02/9588110,9583032;факс:02/9582745 Добромир Колев Петков Добромир Колев Петков, инж.Илиян Ангелов Илиев 26.11.2018 26.11.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Благоевград ж.к."Запад",бл.58,магазин 1 080012350/безплатен телефон от цялата страна/888801898 Радостина Георгиева Костова Радостина Георгиева Костова 26.11.2018 26.11.2018
гр. Бургас к-с"Изгрев"бл.118, партер 080012350/безплатен телефон от цялата страна/056/524609 Калинка Тодорова Желязкова, ( Калин Ст.Митев до 18.09.20г.) Калинка Тодорова Желязкова, ( Калин Ст.Митев до 18.09.20г.) 26.11.2018 26.11.2018
гр. Варна бул."Република"Мед.комплекс"Младост"ет.2,каб.205,206,207,208 080012350/безплатен телефон от цялата страна/052/555610;0885426802 Ивелин Георгиев Иванов Ивелин Георгиев Иванов 26.11.2018 26.11.2018
гр. Велико Търново ул."Стефан Стамболов"№50 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0884875477 Стефан Ганчев Стефанов Стефан Ганчев Стефанов 26.11.2018 26.11.2018
гр. Видин ж.к."Съединение"бл.9,партер 080012350/безплатен телефон от цялата страна/094/601682;0884955626 Пламен Севастакиев Василев Пламен Севастакиев Василев 26.11.2018 26.11.2018
гр. Враца ул. " Втори юни " 66, ДКЦ1, кабинет 102 0800 12350 , 0882 611100 Пламен С. Василев Пламен С. Василев 23.10.2020 23.10.2020
гр. Монтана ул."Панайот Хитов"37 ет.1 080012350/безплатен телефон от цялата страна/094/301740;0882611100 Пламен Севастакиев Василев Пламен Севастакиев Василев 26.11.2018 26.11.2018
гр. Плевен бул."Христо Ботев"№44 080012350/безплатен телефон от цялата страна/064/842444;0885610652 Владимира Геориева Тодорова Владимира Геориева Тодорова 26.11.2018 26.11.2018
гр. Пловдив бул."Христо Ботев"№92В 080012350/безплатен телефон от цялата страна/032/655022;0885539770 Елена Николова Митова Елена Николова Митова 26.11.2018 26.11.2018
гр. Силистра ул."д-р Анастас Янков" 2 к-т 74 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0885426802 Венета Георгиева Илиева, Ивелин Георгиев Иванов Венета Георгиева Илиева 26.11.2018 03.04.2019
гр. Смолян ул."Хан Аспарух"№2 Б лек.каб.3 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0882658066 Елена Николова Митова, Диана А. Касабова Елена Николова Митова 13.02.2020 13.02.2020
гр. София бул."Данаил Николаев"№26 ет. 1, каб. 4 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0885251780 инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева ,Антония Красимирова Султова 26.11.2018 26.11.2018
гр. София ул."Подуево"№11Б 080012350/безплатен телефон от цялата страна/02/9588110, 02/9583032;02/9582696, 887243973 Нели Колева Дърова Нели Колева Дърова, Пламен Руменов Милев,Антония Красимирова Султова,инж.Ралица Ангелова Андровска,инж.Борислава Станойкова Величкова - Колева 26.11.2018 26.11.2018
гр. Стара Загора ул."Поп Минчо Кънчев"№83 080012350/безплатен телефон от цялата страна/042/650404;0884686609 Таня Динкова Димитрова Таня Динкова Димитрова 26.11.2018 26.11.2018
гр. Търговище ул.Любен Каравелов 36 080012350/безплатен телефон от цялата страна/0882658166 Стефан Ганчев Стефанов, Светла Дечева-Христова Стефан Ганчев Стефанов 26.11.2018 26.11.2018
гр. Хасково ул."Симеон Стоянов"№3 офис 5 080012350/безплатен телефон от цялата страна/038/651091;0884204815 Галина Димитрова Господинова Галина Димитрова Господинова 26.11.2018 26.11.2018