Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ВЕНГЕР - А ПЛЮС" ООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев 17
Адрес за кореспонденция:
Телефон:032/645500
Факс:032/649145
E-mail:
Представляващ:Ерика Едит Венгер
Удостоверение:070 / 09.11.2007
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен гр. Плевен, ул. Гладстов № 7, магазин № 2 064/806671 Станимира Копчева НЕ 09.11.2007 10.10.2011
гр. Плевен гр. Плевен, ул. Гладстон № 7, магазин № 2 064/806671 Николай Цветанов НЕ 09.11.2007 10.10.2011
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев №17 032/645500 Евелина Ангелова НЕ 09.11.2007 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев №17 032/645500 Елена Динкова НЕ 09.11.2007 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев №17 032/645500 Атанас Димов НЕ 09.11.2007 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев №17 032/645500 Станимира Ангелова НЕ 09.11.2007
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул. "Георги Измирлиев" № 65, ет. 1, 032/640128; факс: 032/649145 Станимира Иванова Ангелова Станимира Иванова Ангелова 09.11.2007 24.02.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен гр. Плевен, ул.Гладстон №7, магазин №2 064/806671 Николай Цветанов Николай Цветанов 09.11.2007 10.10.2011
гр. Плевен гр. Плевен, ул.Гладстон №7, магазин №2 064/806671 Станимира Копчева Станимира Копчева 09.11.2007 10.10.2011
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул.Христо Чернопеев №17 032/645500 Евелина Ангелова Евелина Ангелова 09.11.2007 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул.Христо Чернопеев №17 032/645500 Елена Динкова Елена Динкова 09.11.2007 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул.Христо Чернопеев №17 032/645500 Атанас Димов Атанас Димов 09.11.2007 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул.Христо Чернопеев №17 032/645500 Станимира Ангелова Станимира Ангелова, Евелина Ангелова, Елена Динкова 09.11.2007 24.02.2017