Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ШЕРИ МЕДИКЪЛ" ЕООД
Населено място:гр. Провадия
Седалище:ул."Цоню Тодоров" 25
Адрес за кореспонденция:гр. Провадия, ул."Цар Освободител" 68
Телефон:0899613525
Факс:
E-mail:shgeri_88@abv.bg
Представляващ:Шерха Вели Али
Удостоверение:633 / 30.01.2019
Статус: Регистриран
В сила от:30.01.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Провадия ул."Цар Освободител" 68 0899 613525 Шерха Али НЕ 30.01.2019 30.01.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София Ж. К. "Зона Б - 5", бл. 5 02/953 00 53 Октай Реджеб Октай Реджеб 30.01.2019 30.01.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Провадия ул."Цар Освободител" 68 0899 613525 Шерха Али Шерха Али 30.01.2019 30.01.2019