Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ММ МЕДИКА 90" ЕООД
Населено място:гр. Перник
Седалище:ул."Ахтопол" 27
Адрес за кореспонденция:ул."Ахтопол" 27
Телефон:0899 906325
Факс:
E-mail:mm_medika90@abv.bg
Представляващ:Мирела Милкова Милкова
Удостоверение:640 / 01.03.2019
Статус: Регистриран
В сила от:01.03.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Перник кв."Хр.Смирненски", Поликлиника "Св.Ив.Рилски" 2 0899 906323 Мирела Милкова НЕ 01.03.2019 01.03.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София Иван Рилски 26 02 9533414 Мартин Георгиев Марков 01.03.2019 01.03.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Перник кв."Хр.Смирненски", Поликлиника "Св.Ив.Рилски" 2 0899 906323 Мартин Марков Росица Милкова 01.03.2019 01.03.2019