Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИСТИЛ" ЕООД
Населено място:гр. Сливен
Седалище:гр. Сливен, ул. Иван Вазов № 13, вх.Б, ап.2
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887/745613
Факс:
E-mail:
Представляващ:Стоил Динев Стоилов
Удостоверение:072 / 09.11.2007
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Благоевград гр. Благоевград, ул.Г.С.Раковски" № 14 0893 65 34 94 Мариана Радовска НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Бургас гр. Бургас, ул.Стефан Стамболов" №73 056 / 86 26 96 Павлина Ганева ДА 09.11.2007 27.04.2012
гр. Бургас гр. Бургас, ул."Марица" №50 056 / 81 02 52 Николай Славов;Юлия Стоянова;Силвия Стоилова НЕ 09.11.2007
гр. Варна гр. Варна, ул. "Илинден" №3 052 / 61 13 72 Детелина Димова ДА 09.11.2007 28.12.2011
гр. Варна гр. Варна, ул. "Илинден" №7 052 / 61 14 93 Ралица Георгиева НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Варна ул."Илинден" в двора на болница "Света Ана" 052 / 60 35 89 Зорка Николова ДА 09.11.2007 28.12.2011
гр. Варна ул."Илинден" №1 0882 02 27 17 Геновева Николова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Велико Търново ул. "Марино поле" №21 0886 46 29 94 Цветанка Чингарова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Велико Търново ул."Л.Каравелов" №87 062 / 63 89 43 Бонка Крушева ДА 09.11.2007 28.12.2011
гр. Видин гр. Видин, ул."Цар Александър" №3 094 / 60 15 73 Ценко Телбишки НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Добрич гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 3, партерно помещение 0878/446823 Невяна Андреева Николова НЕ 09.11.2007 13.03.2014
гр. Добрич гр. Добрич, ул."Панайот Хитов" №3 0878 44 68 28 Невяна Николова;Светла Костадинова;Янка Андреева НЕ 09.11.2007 13.03.2014
гр. Дупница гр. Дупница, ул. "Цар Самуил" № 22, партерно помещение 0896/707257 Иван Георгиев Германов НЕ 09.11.2007 13.03.2014
гр. Каварна гр. Каварна, Общински пазар, търговски обект 4 0570 / 8 32 84 Татяна Цифудина НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Каварна гр. Каварна, ул. "Добротица" № 32, партерно помещение 0889 155 332 Стефка Димитрова Стоянова НЕ 09.11.2007 01.12.2014 01.12.2014
гр. Котел ул.Проф.Павлов" №27 0878 97 77 50 Ганка Джурова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Кърджали гр. Кърджали, бул.Беломорски" №85 0878 64 65 88 Иван Солаков НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Кърджали ул."Републиканска" зона "Арпезос" обект 9 0361 / 6 12 69 Володя Костов НЕ 09.11.2007 13.03.2014
гр. Нова Загора ул."Кънчо Чамов" №55А 0899 30 93 93 Тодорка Стефанова НЕ 09.11.2007
гр. Петрич гр. Петрич, ул. "Искър" №12 0878 95 05 37 Снежана Милушева НЕ 09.11.2007 13.03.2014
гр. Плевен гр. Плевен, ул."Кирил и Методий" №19 064 / 82 33 59 Десислава Цветанова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Плевен гр. Плевен, ул."Средна гора" № 18 0887 92 69 06 Анка Костова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Плевен ул. "Димитър Константинов" № 23А, офис 16, етаж 5 0878/966800 Даря Тодорова НЕ 09.11.2007 13.03.2014
гр. Пловдив гр. Пловдив, бул."Цар Борис III" № 54 032 / 63 84 30 Силвия Митева НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. "Полк. Сава Муткуров" №79 032 / 94 08 67 Теодора Караколева НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. "Харитон Куев" №15 032 / 95 04 30 Тодор Моллов НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул."Драва" №1 0886 29 93 40 Павел Касабов НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Пловдив ул."Хр.Чернопеев" №17 032 / 64 55 00 Евелина Ангелова ДА 09.11.2007 28.12.2011
гр. Разград ул."България" №3 084 / 66 11 09 Марийка Колева НЕ 09.11.2007 29.07.2013
гр. Разград ул."Васил Левски" № 26 0886 60 88 65 Маргарита Ангелова НЕ 09.11.2007 29.07.2013
гр. Русе ул."Николаевска" № 16 0897 90 52 59 Мария Йорданова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Русе ул."Николаевска" № 16-търг.обект 12 082 / 82 26 83 Даниела Куцарова ДА 09.11.2007 13.03.2014
гр. Свиленград гр. Свиленград, бул. "България" №49 0887 21 57 99 Христина Вангелова НЕ 09.11.2007
гр. Силистра ул." Македония" № 61 086 / 8382 81 Петър Петров НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Сливен ул."Братя Миладинови" № 8 044 / 62 25 52 Виолета Аврамова НЕ 09.11.2007 29.07.2013
гр. Сливен ул. "Хаджи Димитър" № 37 - Б - партер 044/622552 НЕ 09.11.2007
гр. Сливен ул."Попска" № 18 044 / 63 71 77 Теодора Таушанова НЕ 09.11.2007
гр. Смолян гр. Смолян, ул."България" № 86 0885 91 09 52 Росица Гугинска НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. София гр. София, ул."Шандор Петьофи" № 1 02 / 851 93 75 Георги Воев НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. София ИСУЛ - ул."Бяло море" № 8 0887 93 76 68 Атанас Кюркчиев;Петър Вълков;Рени Мечева НЕ 09.11.2007 29.07.2013
гр. София ул. "Иларион Макариополски" № 6, партерно помещение 0895/604690 Рени Григорова Мечева НЕ 09.11.2007 29.07.2013
гр. София ул."Екзарх Йосиф" № 4 02 / 983 65 83 Виолета Русимова НЕ 09.11.2007 29.07.2013
гр. София гр. София, ул."Пенчо Славейков" №5 02 / 951 58 48 Магдалена Петрова ДА 09.11.2007 13.03.2014
гр. Хасково гр. Хасково, бул."Цар Освободител" №4, 0888 61 27 09 Атанаска Василева НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Шумен гр. Шумен, пл."Освобождение" № 2 054 / 87 74 07 Светлана Димитрова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Шумен гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63 0886 60 88 61 Регина Борисова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Ямбол гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 13 046 / 66 13 38 Динка Желязкова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Ямбол гр. Ямбол, ул."Търговска" №13 0896 89 98 96 Росица Джендова НЕ 09.11.2007 28.12.2011
гр. Ямбол ул."Искър" №1 - Обект №20 0886 111 666 Цанка Станева Данчева НЕ 17.06.2015 17.06.2015
с. Белозем ул. "Родопи" №2 0888 98 35 55 Светла Дойчинова ДА 09.11.2007 13.03.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска" № 1 044/637177, факс: 044/622552 Стефан Таушанов 09.11.2007
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас бул. Стефан Стамболов № 73, бл.2, ет. 1 / в терапевтичен корпус на МБАЛ Бургас АД 056/862696; 0887/269486 Николай Славов 09.11.2007 13.03.2014
гр. Варна гр. Варна, ул. Илинден № 1 052/6322330 Геновева Николова 09.11.2007 28.12.2011
гр. Велико Търново гр. Велико Търново, ул. Любен Каравелов № 87 062/638943 Георги Крушев, Бонка Крушева 09.11.2007 28.12.2011
гр. Нова Загора гр. Нова Загора, ул. Кънчо Чамов № 55 0457/23870 Дора Стефанова 09.11.2007
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Белград № 18 032/968474 Павел Касабов 09.11.2007 09.03.2016 09.03.2016
гр. Силистра гр. Силистра, бул. Македония № 61, ап.1 086/838281 Петър Петров 09.11.2007 28.12.2011
гр. Сливен гр. Сливен, бул. Братя Миладинова № 8 044/622552 Виолета Аврамова 09.11.2007 09.03.2016 09.03.2016
гр. Сливен бул."Х.Димитър"37-Б-3 Виолета Аврамова Виолета Аврамова 09.03.2016 09.03.2016
гр. София гр. София, ул. Шандор Петьофи № 1 8519375 Стефка Воева 09.11.2007 28.12.2011
гр. София ул.Бяло море №8 / в двора на ИСУЛ/ 0887/937668 Атанас Кюркчиев 09.11.2007 13.03.2014
гр. Ямбол гр. Ямбол, ул. Търговска № 57 0888/747247 Росица Джендова 09.11.2007 28.12.2011
гр. Ямбол гр. Ямбол, ул.Димитър Благоев №13 046/661338 Динка Желязкова 09.11.2007 28.12.2011
с. Белозем гр. Белозем, ул. Родопи № 2 0878/492259 Светла Дойчинова 09.11.2007 28.12.2011