Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ПРОФКОНСУЛТ - ВА" ЕООД
Населено място:гр. Сливен
Седалище:гр. Сливен
Адрес за кореспонденция:ул. "Арх. Йордан Йорданов" № 11, вх. А, ап. 11
Телефон:0878 97 77 50
Факс:
E-mail:vili_b_a@abv.bg
Представляващ:Виолета Благоева Аврамова
Удостоверение:352-I / 28.05.2019
Статус: Регистриран
В сила от:28.05.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Котел ул. "Изворска " №1 0878 977716 Виолета Благоева Аврамова, Блага Барбазонова НЕ 28.05.2019 28.05.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска " №1 0896 879029 Стоил Динев Стоилов Стефан Димитров Таушанов 28.05.2019 28.05.2019