Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АЛДИМЕД" ЕООД
Населено място:с. Горан
Седалище:ул." Александър Стамболийски" №7
Адрес за кореспонденция:гр. Ловеч, ул. "Цачо Шишков" №41
Телефон:0885 13 20 30
Факс:
E-mail:Aldimed1234@abv.bg
Представляващ:Алдин Северинов Малчев
Удостоверение:653 / 05.07.2019
Статус: Регистриран
В сила от:05.07.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ловеч ул. "Цачо Шишков" №41 0885/13 20 30 Алдин Северинов Малчев, Ралица Пламенова Георгиева НЕ 05.07.2019 05.07.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ловеч ул."Цачо Шишков" №41 0885/ 13 20 30 Ралица Пламенова Георгиева Алдин Северинов Малчев 05.07.2019 05.07.2019