Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОЛ ХИЪРИНГ ПРОДУКТС" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, ул. "Белград" 18
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, ул. "Белград" 18
Телефон:0889 314633
Факс:
E-mail:ikasabov.starkeybg@gmail.com
Представляващ:Иван Владимиров Касабов
Удостоверение:657 / 16.07.2019
Статус: Регистриран
В сила от:16.07.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив гр.Пловдив, ул.Белград №18 0889/314633 Иван Владимиров Касабов НЕ 16.07.2019 16.07.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив гр.Пловдив, ул.Драва №1 0889/314633 Иван Владимиров Касабов Светозар Григоров Йоцов 16.07.2019 16.07.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив гр.Пловдив, ул.Белград №18 0889/314633 Иван Владимиров Касабов Иван Владимиров Касабов 16.07.2019 16.07.2019