Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Населено място:гр. Шумен
Седалище:ул. "Ген. Скобелев" № 41-1, вх. 1, ап. 3
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 700 158
Факс:
E-mail:mihaelaeneva@gmail.com
Представляващ:Михаела Янева Желева
Удостоверение:665 / 17.09.2019
Статус: Регистриран
В сила от:17.09.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул. "Васил Априлов" № 30 0888 700 158 Михаела Янева Желева НЕ 17.09.2019 17.09.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска" № 1 044/637 177 Стоил Динев Стефан Таушанов 17.09.2019 17.09.2019
гр. София ул. "Дамян Груев" № 10-12 0879 05 20 78 д-р Борислав Наков Стоян Миланов 17.09.2019 17.09.2019
гр. София ул. "Подуево" № 11Б 02/958 81 10 Емил Босев Добромир Колев Петков 17.09.2019 17.09.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул. "Васил Априлов" № 30 0888 700 158 Михаела Янева Желева Михаела Янева Желева 17.09.2019 17.09.2019