Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДЕВА 47" ЕООД
Населено място:гр. Благоевград
Седалище:ул. "Братя Миладинови" 14
Адрес за кореспонденция:ул. "Братя Миладинови" 14
Телефон:0898 404747
Факс:
E-mail:medeva@abv.bg
Представляващ:управител
Удостоверение:676 / 09.12.2019
Статус: Регистриран
В сила от:06.12.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Благоевград ул."Братя Миладинови" 14 0898 404747 Ани Димитрова Кичева НЕ 06.12.2019 06.12.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска" 1 044 637177 Стефан Таушанов Стефан Таушанов 06.12.2019 06.12.2019
гр. София ул. "Подуево" 11Б 0800 12350 / 02 9588110 / 02 9583032 Добромир Колев Петров Добромир Колев Петров, инж. Илиян Ангелов Илиев 06.12.2019 06.12.2019
с. Марково ул. "Панорамна" 26 0311 22881 / 0887 841279 инж. Нако Стоянов Наков инж. Нако Стоянов Наков 06.12.2019 06.12.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Благоевград ул. "Братя Миладинови" 14 0898 404747 Ани Димитрова Кичева Ани Димитрова Кичева 06.12.2019 06.12.2019