Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"РЕХА БУЛ" ООД
Населено място:гр. Габрово
Седалище:Габрово, ул. Стръмнина № 13, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:066/808995, 0878/808995
Факс:
E-mail:drashkov@abv.bg
Представляващ:Стефан Драшков Драшков
Удостоверение:008 / 29.08.2007
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Габрово гр. Габрово, Център за обслужване на ХУ, ул."Стефан Караджа" 5 066808995 Стефан Драшков, Камелия Катевска - до 10.12.20 г., Дора Байданова - до 10.12.20 г., Пламен Христов, Росица Драшкова, Драгомира Стефанова, Тереза Атанасова НЕ 29.08.2007 03.07.2014
гр. Габрово гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 5 066/808995 Стефан Драшков ДА 29.08.2007
гр. Дряново гр. Дряново, Център за обслужване на ХУ, ул. Шипка № 117 0878/808985 Стефан Драшков; Рачо Рачев НЕ 29.08.2007 21.02.2011
гр. Севлиево гр. Севлиево, Център за обслужване на ХУ, ул. Хан Аспарух № 1, Павилион № 2 0675/30094 Стефан Драшков;Стефан Драшков, Ценка Иванова, Зинка Ефремова - до 07.12.2015г. НЕ 29.08.2007 07.12.2015
гр. Стара Загора гр. Стара Загора, Център за обслужване на ХУ, бул."Митрополит Методи Кусев" 5 042258033 Стефан Драшков, Русана Динева, Диана Петкова, Елена Димиева, Богомила Николаева, Стела Миланова - до 10.12.20 г., Кънчо Грънчаров - до 18.09.18г., НЕ 29.08.2007 18.09.2018
гр. Стара Загора гр. Стара Загора, бул."Митрополит Методи Кусев" 5 042258033 Мария Котомирова ДА 29.08.2007
гр. Трявна гр. Трявна, Център за обслужване на ХУ, ул. Ангел Кънчев № 81 0879/020218 Стефан Драшков, Дора Байданова НЕ 29.08.2007 14.09.2018 14.09.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Габрово бул. "Могильов" № 2 066/808995 Стефан Драшков Пламен Христов 29.08.2007 03.07.2014
гр. Габрово ул. "Стефан Караджа" № 5 066/808995 Стефан Драшков Стефан Драшков 29.08.2007 03.07.2014
гр. Плевен гр. Плевен, Промишлена зона, ул. "Българска авиация" 0 17, складова база на "Кайлъка ресурс" АД 0894/601092 Цветан Аврамов 29.08.2007 29.07.2013
гр. Плевен гр. Плевен, ул. "Гренадирска" № 4 064/815906 Иво Вълчановски 29.08.2007 29.07.2013
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. "Белград" № 8 032/940036;факс: 032/963745; e-mail:darinavelichkova@gmail.com Дарина Величкова 29.08.2007 29.07.2013
гр. Сливен гр. Сливен, ул. "Попска" № 1 044/637177; факс: 044/622552;e-mail: aisberg@data.bg Стефан Таушанов 29.08.2007 29.07.2013
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Габрово гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 5 066/808995 Стефан Драшков, Дора Байданова - до 10.12.20 г., Росица Драшкова, Пламен Христов, Камелия Катевска - до 10.12.20 г., Драгомира Стефанова, Тереза Атанасова инж. Стефан Драшков 29.08.2007 03.07.2014
гр. Дряново гр. Дряново, ул. Шипка № 117 0878/808985 Стефан Драшков, Рачо Рачев инж. Стефан Драшков 29.08.2007 21.02.2011
гр. Севлиево гр. Севлиево, ул. Хан Аспарух № 1 0675/30094 Стефан Драшков, Денка Цанкова инж. Стефан Драшков 29.08.2007 21.02.2011
гр. Стара Загора гр. Стара Загора, ул. Митр. Методий Кусев № 5 042/258033 Стефан Драшков, Мария Котомирова - до 10.12.20 г., Русана Динева, Диана Петкова, Елена Димиева, Богомила Николаева, Стела Миланова - до 10.12.20 г.,Кънчо Грънчаров - до 18.09.18г., инж. Стефан Драшков 29.08.2007 18.09.2018
гр. Трявна гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 81 0879/020218 Стефан Драшков, Живка Кожухарова инж. Стефан Драшков 29.08.2007 21.02.2011