Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "МЕДИ ЦВЕТ - ЦВЕТАНКА ЧИНГАРОВА"
Населено място:гр. Велико Търново
Седалище:гр. Велико Търново, ул. Седми юли №11
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Цветанка Михайлова Чингарова
Удостоверение:076 / 09.11.2007
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Велико Търново ул.Марно поле 21 0878/462994 / 0878 843374 Красен Людмилов Чингаров, Цветанка Михайлова Чингарова НЕ 09.11.2007 17.02.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен гр. Сливен, ул. "Попска" № 1 044/637177; факс: 044/622552 e-mail: aisberg@data.bg Стефан Таушанов 09.11.2007
гр. София ж.к. "Борово", ул. "Подуево" № 11Б 0800 12350 - безплатен от цялата страна / 02 9588110 Добромир Колев Петков Добромир Колев Петков, инж.Илиян Ангелов Илиев 09.11.2007
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Велико Търново ул. "Марно поле" № 21 0878 843374 / 0878/462994 Цветанка Чингарова, Красен Людмилов Чингаров Красен Людмилов Чингаров 09.11.2007 17.02.2016
гр. Пловдив ул. Белград № 8 032/967475 НТВ - Медикъл Румяна Пенева 09.11.2007 25.06.2013