Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"САЛВИТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ж.к. "Връбница 1", бл. 523, вх. Б, ет. 7, ап. 54
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Връбница 1", бл. 523, вх. Б, ет. 7, ап. 54
Телефон:0888 753884
Факс:
E-mail:office.salvita@gmail.com
Представляващ:Калин Димитров Каменов
Удостоверение:688 / 16.10.2020
Статус: Регистриран
В сила от:16.10.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Банкя ул. Г. С. Раковски 15, 1320 Банкя 0888 753884 Калин Каменов НЕ 16.10.2020 16.10.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Банкя ул. Г. С. Раковски 15, 1320 Банкя 0888 753884 Калин Каменов 16.10.2020 16.10.2020